صفحه اصلی > واحدها > واحدهای اداری مالی > امور مالی 

امور مالی شبکه بهداشت و درمان شبکه بندرخمیر


  مشخصات پرسنل واحد امور مالی

نام و نام خانوادگی

سمت مسئولیت راه تماس

فریبا جوکار

مسئول امور مالی عامل مالی 07633225317

صبا شکرالهی

کارشناس مالی دریافت و پرداخت 07633225317

نادیه بلوکی

کارشناس مالی واحد درآمد_رسیدگی  07633225317     

فتحیه رخ بین

کارشناس مالی دفترداری 07633225317

سمنبر کوهی زاده

کارشناس مالی تنظیم اسناد 07633225317

دانش نجم الدینی

کارشناس مالی تدارکات 07633225317

محمد صالحی


انباردار 07633225317

یاسین ملایی


امین اموال  07633225317