صفحه اصلی > واحدها > واحدهای ستادی > واحد سلامت روان 

 

مشخصات پرسنل واحد سلامت روان

    نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت سابقه(سال )

راه تماس

         راضیه پیرمرادی  
کارشناس سلامت روان مسئول واحد سلامت روان 2

07633234732

 

 

    فعالیت های واحد روان

 

در زمینه اعتیاد:

 1- برگزاری کلاس های اموزشی  پیشگیری از اعتیا د برای بهورزان مراکز بهداشتی درمانی

2-توزیع  کتابچه های پیشگیری از اعتیاد برای  بهورزان مراکز درمانی

  3-آموزش ماهیانه پیشگیری از اعتیاد برای گروه های هدف توسط بهورزان در روستا ها شهرستان

 4-برگزاری کلاس های اموزشی پیشگیری از مواد مخدر و دخانیات در مدارس پسرانه 

5-هماهنگی با بهزیستی جهت آموزش و پیشگیری از مواد مخدر در مدارس و شروع اموزش ها از مهر ماه

6-مشاوره  رایگان برای  افراد متقاضی

 

در زمینه پیشگیری از خودکشی :

 1-حضور در بیمارستان برای بررسی  علل خودکشی  ومشاوره  به بیمار  و خانواده بیمار

2-اموزش های لازمه برای برقراری ارتباط با بیماربه پرسنل بیمارستان و خانوتده بیمار

3 -  بعد ار ترخیص بیمار از بیمارستان پیگیری و مشاوره برای درمان وامید به زندگی بیمار

 4-برگزاری کارگاه اموزشی پیشگیری از خود کشی برای بهورزان مراکز درمانی شهرستان

 5-برگزاری  کارگاه اموزشی  برای  پیشگیری از خودکشی  برای پزشکان مراکز درمانی شهرستان

6-توزیع کتابچه های پیشگیری از خودکشی برای بهورزان مراکز درمانی  شهرستان

 7-توزیع کتابچه پیشگیری  از خود کشی بر ای پزشکان مراکز درمانی شهرستان

 8 -برگزاری کلاس های اموزشی  پیشگیری از خودکشی در دبیرستان های شهرستان

 

در زمینه فرزند پروری

1-برگزاری کارگاه فرزند پروی برای بهورزان

2-توزیع کتاب  های مربوط به فرزند پروری برای بهورزان مراکز درمانی

3-برگزاری کلاس های اموزشی فرزندپروری در مهدکودک های شهرستان  برای والدین

4-برگزاری کلاس های  اموزشی فرزند پروری در مدارس ابتدایی شهرستان برای والدین

 5-برگزاری  کلاس های اموزش فرزند پروری در مدارس متوسطه اول برای والدین

6-برگزاری کلاس های اموزشی فرزند پروری در مدارس متوسطه دوم برای والدین

 7-اموزش ماهیانه فرزند پروری  برای گروه های هدف توسط بهوزان  در روستا های  شهرستان

 

در زمینه مهارت های زندگی:

 1-برگزاری کارگاه مهارت های زندگی  برای بهورزان

 2-توزیع کتاب های مربوط به مهارتهای زندگی  برای بهورزانمراکز درمانی

3-برگزاری کلاس های اموزشی در زمینه مهارت های زندگی  در مدارس ابتدایی شهرستان

3 -برگزاری کلاس اموزشی در زمینه مهارت های زندگی  در مدارس  متوسطه اول

 4-برگزاری کلاس های اموزشی مهارت های زندگی در مدارس متوسطه دوم

 

برگزاری کلاس های امید به زندگی در بیمارستان برای بیماران خاص و دادن مشاوره رایگان به تمام بیماران 

مشاوره رایگان برای عموم مردم