صفحه اصلی > واحدها > واحدهای ستادی > واحد تغذیه  

 

 

 

 

شرح وظایف واحد تغذیه

هدف کلی واحد: (تامین حفظ و ارتقای وضعیت تغذیه جامعه)

اهداف برنامه:

ردیف

 

 

1

بهبود روند رشد و وضعیت تغذیه کودکان زیر6سال

2

بهبود وضعیت تغذیه دانش آموزان

3

بهبود وضعیت تغذیه مادران باردار و شیرده

4

بهبود وضعیت تغذیه سالمندان

5

پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود سایر ریزمغذی ها(ویتامین A-D-B2—روی و کلسیم)

6

ارتقای فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه به منظور کاهش شیوع  سرطان

7

ارتقای فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه به منظور کاهش شیوع بیماریهای قلبی عروقی و فشارخون

8

ارتقای فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه به منظور کاهش شیوع  دیابت

9

ارتقای فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه به منظور کاهش شیوع  چاقی

10

پیشگیری و کنترل وضعیت اختلالات ناشی از کمبود ید

11

پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود آهن و کم خونی ناشی از فقرآهن

12

بهبود وضعیت تغذیه در مراکز جمعی و عمومی

13

بهبود وضعیت تغذیه میانسالان

 

انجام برنامه های فوق از طریق فعالیت های زیر:

1-اجرای برنامه حمایتی مادران باردار و شیرده

2-اجرای برنامه حمایتی کودکان زیر6سال بی بضاعت

3-شناسایی فرهنگ و رفتارهای غذایی جامعه و اصلاح شیوه زندگی

4-تدوین برنامه آموزشی برای کارکنان بهداشتی درمانی-کارکنان بین بخشی-دانش اموزان و معلمان

5-تدوین برنامه آموزشی همگانی

6-آهن یاری در مدارس راهنمایی و دبیرستان دخترانه

7-بازدید مشترک مدارس

8-پایش سالانه ید ادرار دانش آموزان

9-نظارت بر تغذیه دانش آموزان مدارس و ارائه موادغذایی سالم در بوفه ها

10-ایجاد هماهنگی با ارگان هایی که در آموزش ارتقا سلامت جامعه نقش دارند

11-آموزش های درون بخشی و برون بخشی در زمینه مباحث تغذیه ای

12-همکاری و هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی به منظور ارتقای سلامت تغذیه ای جامعه

13-کنترل میزان ید نمکهای مصرفی شهرستان در سطح توزیع و مصرف

14-توزیع کیت یدسنج

15-آموزش  طریقه مصرف و نگهداری نمک ید دار تصفیه شده در حیطه درون بخشی و برون بخشی

16-مشاوره تغذیه و رژیم درمانی جهت پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر مانند چاقی،دیابت ،فشارخون و هایپرلیپیدمی

17-تشکیل کمیته ها

18-آموزش و بازآموزی کارکنان

19-آموزش دانشجویان رشته های مختلف در زمینه فعالیت های واحد تغذیه

20-توزیع مواد کمک آموزشی در زمینه های مختلف تغذیه

21-ارجاع مادران باردار و شیرده به  واحد مشاوره تغذیه و رژیم درمانی جهت بهبود وضعیت تغذیه

22-اجرای بررسی کشوری پژوهش در وضعیت ریزمغذیها هر10سال یکبار