صفحه اصلی > حوزه ریاست > معاون بهداشتی 

 


نام و نام خانوادگی:مهندس سبحان رادمنش

سمت:معاون بهداشتی وسرپرست مرکز بهداشت شهرستان خمیر

مدرک : مهندسی بهداشت محیط و ارشد مهندسی محیط زیست(آب و فاضلاب)

سوابق:معاون بهداشتی شبکه بهداشت ودرمان جاسک  - سال 98-99

مسئول کارشناسان ستادی شبکه جاسک -سال97الی98

مسئول نظارت بر درمان شبکه جاسک -سال 95 الی 97

کارشناس ستادی بهداشت محیط شبکه جاسک  -سال91 الی 95     


شرح وظایف

1-تدوین برنامه عملیاتی جهت مداخله در ارتقاء شاخص های کمی و کیفی حوزه بهداشت

2-نظارت برهزینه و درآمد

3-استفاده بهینه از منابع انسانی

4-اجرایی کردن کلیه برنامه ها و پروژه های طرح تحول سلامت

5-جلب همکاری مسئولین واحدها،کارشناسان ستادی،اعضای تیم سلامت،مدیران گروهای تخصصی و معاونین حوزه معاونت بهداشتی