صفحه اصلی > حوزه ریاست > مدیریت 

دکتر چنگایی 

 

نام و نام خانوادگی :دکتر احمد چنگایی 

سمت: مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمیر

مدرک تحصیلی: دکترای  حرفه ای(پزشک عمومی)

سوابق : مدیر  شبکه بهداشت و درمان شهرستان جاسک در سال 98-99

شرح وظایف

1-مسئول رهبري سيستم در جهت رسيدن به اهداف بهداشتي درماني شهرستان، با كمك معاونت هاي زيرمجموعه خود

2- پاسخگویی به ارباب رجوع به صورت حضوری و تلفنی

3- هماهنگی قرار ملاقاتها و جلسات مدیریت و معاونین شبکه

4- نظارت بر فعاليت هاي كليه كاركنان شبكه و مراكز بهداشتي درماني و اورژانس 115 مربوطه

5- همكاري با ادارات دولتي در تامين نيازمندي هاي بهداشتي و درماني آنها

6- بررسي وضعيت بهداشتي شهرستان واجراي برنامه هاي مربوط از طريق مركز بهداشت استان

7- تشكيل جلسات مختلف در طول سال با مسئولين واحد ها و كارشناسان ستادی جهت رفع مشكلات

8- ارتباط با فرمانداري و ادارات دولتي و شركت در شوراي اداري شهرستان