صفحه اصلی > حوزه ریاست > معاون بهداشتی 

 

 


نام و نام خانوادگی:

مهندس بهمن عزیزی

سمت:معاون بهداشتی وسرپرست مرکز بهداشت شهرستان خمیر

مدرک : 

سوابق:

1-کارشناس مرکز بهداشتی درمان مرکز گوان شهرستان جاسک

2-کارشناس ستاد گسترش شبکه بهداشت و درمان جاسک

3-مدیر داخلی بیمارستان خاتم الانبیا جاسک

4-معاون بهداشتی و جانشین ریاست شبکه بهداشت و درمان جاسک

5-کارشناس ستاد گسترش مرکز بهداشت بندرعباس

6-کارشناس بیماریهای غیرواگیر شبکه بهداشت و درمان خمیر

7-مدیر داخلی بیمارستان نیاپور بندر خمیر


شرح وظایف

1-تدوین برنامه عملیاتی جهت مداخله در ارتقاء شاخص های کمی و کیفی حوزه بهداشت

2-نظارت برهزینه و درآمد

3-استفاده بهینه از منابع انسانی

4-اجرایی کردن کلیه برنامه ها و پروژه های طرح تحول سلامت

5-جلب همکاری مسئولین واحدها،کارشناسان ستادی،اعضای تیم سلامت،مدیران گروهای تخصصی و معاونین حوزه معاونت بهداشتی